Kontakt

Kontaktujte nás

Bayer, spol. s r.o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

IČO: 35759143, Okresný súd Bratislava I., Obchodný register, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18413/B

Tel.: +421 2 592 13 321
e-mail: info-lieky.sk@bayer.com

Bezpečnosť a kvalita liekov

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti Bayer alebo podozrenie na jeho falzifikát či závadu, kontaktujte, prosíme, Vášho ošetrujúceho lekára, lekárnika, Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo spoločnosť Bayer (na uvedenom linku alebo hore uvedených kontaktoch).