10 krokov k úspešnému dojčeniu

Mamicka s babatkom

Všetky pôrodnice by mali dodržiavať 10 krokov k úspešnému dojčeniu. Zdravotníci by mali matky v dojčení podporovať, pozorovať, učiť ich základným technikám a pomáhať im. Mamičky aj oteckovia by sa mali o dojčenie zaujímať už pred pôrodom.

WHO UNICEF v roce 2018 schválilo 10 nových kroků k úspěšnému kojení, které by měla praktikovat každá porodnice. Zjistěte si předem, jak k tomuto tématu vaše vybraná porodnice přistupuje, a zda uvedených 10 kroků k úspěšnému kojení dodržuje. Dobrou příležitostí mohou být např. předporodní kurzy pořádané porodnicemi, které jsou často spojeny i s prohlídkou sálů a pokojů.

Kľúčové riadiace postupy

1.a  Plne dodržiavať Medzinárodný kódex marketingu náhrad materského mlieka a príslušné uznesenia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA).

1.b Mať písomne vypracovanú stratégiu výživy dojčiat a zoznamovať s ňou zamestnancov a rodičov v rámci bežného štandardu starostlivosti.

1.c Zaviesť systémy priebežného monitorovania a správy dát.

2. Postarať sa o to, aby mali zamestnanci dostatočné znalosti, kompetencie a zručnosti pre podporu dojčenia.

Kľúčové klinické postupy

3. Diskutovať o význame a praktickom zvládaní dojčenia s tehotnými ženami a ich rodinami.

4. Zaistiť okamžitý a neprerušovaný kontakt koža na kožu a podporovať matky v tom, aby dojčenie začali čo najskôr po pôrode.

5. Podporovať matky v začatí a udržiavaní dojčenia a vo zvládaní bežných ťažkostí.

6. Nedávať dojčeným novorodencom žiadne jedlo alebo tekutiny iné ako materské mlieko, pokiaľ to nie je lekársky indikované.

7. Umožniť matke a dieťaťu zostať spolu; praktizovať rooming-in 24 hodín denne.

8. Podporiť matky v tom, aby u svojho dieťaťa rozpoznali signály na kŕmenie a reagovali na ne.

9. Poskytovať matkám rady ohľadom používania fľaštičiek a cumlíkov a rizík s tým spojených.

10. Koordinovať prepúšťanie tak, aby mal rodič s dieťaťom včasný prístup k priebežnej podpore a starostlivosti.

(revízia 2018 WHO UNICEF)

Laktacna liga

 

 
 


Článok bol vytvorený z brožúry Laktačnej ligy s ich láskavým súhlasom.

Mohlo by vás zaujímať