Správna technika prisatia a satia

Dojcenie

Technike dojčenia sa venujeme aj v tomto článku, tentoraz popisujeme správnu techniku prisatia bábätka k prsníku a správnu techniku sania. Upozorňujeme na najčastejšie chyby, ich možné následky a ako im predchádzať.

Pre správne a bezproblémové dojčenie je dobré mať na pamäti 4 hlavné zásady, a to:

 • správne držanie prsníka
 • správna vzájomná poloha matky a dieťaťa
 • správna technika prisatia
 • správna technika sania

V tomto článku vám predstavíme správnu techniku prisatia a správnu techniku sania. O prvých dvoch zásadách si prečítajte tu.

Správna technika prisatia

 • bradavka musí byť vždy na úrovni úst dieťaťa (obr. 1)
 • dráždením úst bradavkou sa vyvolá hľadací reflex
 • široko otvorené ústa dieťaťa ako pri zívaní sú správnou odpoveďou na tento dráždivý podnet (obr. 2)
 • prsník treba ponúknuť tak, aby dieťa uchopilo nielen bradavku, ale čo najväčšiu časť dvorca, najmä pod bradavkou (obr. 3)
 • všetky prsty okrem palca by mali byť pod prsníkom
Správna technika prisatia
Pozor!
 • matka nesmie prsník odťahovať prstami (obr. 4)
 • dieťa v správnej polohe môže voľne dýchať
 • neprikladať k prsníku dieťa kričiace, jazyk je pri kriku umiestnený hore a dieťa v tejto polohe nemôže uchopiť bradavku (obr. 5)
Dieťa môže uchopiť bradavku a dvorec za týchto podmienok:
 • bradavku možno dostatočne vytiahnuť
 • dvorec ani bradavka nie sú preplnené mliekom
 • dvorec ani bradavka nie sú opuchnuté
V prípade opuchu je potrebné:
 • rozmasírovať opuch smerom nahor
 • nosiť podprsenku, ak je bradavka najnižšie uloženou časťou prsníka
 • nepoužívať na odstriekavanie mechanickú odsávačku
Nesprávna technika prisatia
Znaky správneho prisatia k prsníku
Znaky správneho prisatia k prsníku:

(obr. 6)

 • brada a nos dieťaťa sa dotýkajú prsníka
 • ústa sú široko otvorené ako pri zívaní
 • väčšina dvorca je v ústach dieťaťa
 • viac dvorca je vidieť nad ústami než pod nimi
 • líca dieťaťa nevpadajú dovnútra
 • pri satí sa pohybujú spánky a uši dieťaťa
Znaky nesprávneho priloženia
Znaky nesprávneho priloženia:

(obr. 7)

 • brada a nos dieťaťa sa nedotýkajú prsníka
 • ústa nie sú široko otvorené
 • dvorec nie je v ústach dieťaťa
 • väčšia časť nezakrytého dvorca je pod ústami
 • dieťaťu pri pití vpadajú líca
 • tkanivo prsníka sa pred ústami pohybuje
Správna technika satia

Správna technika satia

(obr. 8)

 • sanie vyžaduje pohyb čeľuste, pier, jazyka, mäkkého podnebia, aby boli koordinované s prehĺtaním a dýchaním.
 • dieťa vytvorí podtlak, ktorý vťahuje bradavku s dvorcom do úst a vytvára pevné tesnenie pred saním, čo umožní správne prisatie
 • bradavku drží na mieste podtlak a jazyk
 • pokles čeľuste, pohyb jazyka a mäkkého podnebia smerom dole zvýši podtlak a mlieko začne tiecť do úst dieťaťa
 • ako sa jazyk dvíha, mlieko „kĺže“ z ústnej dutiny pod mäkké podnebie
 • dieťa prehltne, keď sa jazyk a mäkké podnebie vrátia do východiskovej polohy
Následky nesprávnej techniky dojčenia
Následky nesprávnej techniky dojčenia:

(obr. 9)

 • bolestivé a poškodené bradavky
 • naliate prsníky
 • znížená tvorba mlieka
 • neprospievajúce a nespokojné dieťa
 • nespokojná matka
Problémy s bradavkami
Problémy s bradavkami - bolestivé a popraskané bradavky, ragády

(obr. 10)

Bolestivé bradavky a trhlinky sú výsledkom nesprávnej techniky dojčenia, chybného priloženia alebo nesprávneho satia. Poškodeniu bradaviek možno predchádzať správnou technikou dojčenia. Ak k poškodeniu bradavky dôjde, je potrebné umožniť prístup vzduchu a pravidelne ju po dojčení ošetrovať ochrannou masťou či hydrogélmi do úplného zahojenia.

Je potrebné:
 • napraviť techniku dojčenia
 • upraviť polohu dieťaťa pri dojčení tak, aby bola ragáda v kútiku úst
 • meniť polohy
 • stimulovať uvoľnenie mlieka pred dojčením priložením teplého obkladu
 • ponúknuť ako prvý menej bolestivý prsník
 • neobmedzovať frekvenciu a dĺžku dojčenia
 • na konci dojčenia zasunúť malíček za vnútorný kútik úst dieťaťa, ktoré sa potom samo pustí
 • po každom dojčení nechať na bradavke zaschnúť zopár kvapiek mlieka
 • bradavky ponechať čo najčastejšie voľne na vzduchu, eventuálne použiť chrániče bradaviek
 • v prípade poškodených bradaviek aplikovať účinnú hojivú masť (po dojčení)
Laktacna liga

 

 
 


Článok bol vytvorený z brožúry Laktačnej ligy s ich láskavým súhlasom.

Mohlo by vás zaujímať