Správne držanie prsníka a polohy pri dojčení

Správna vzájomná poloha matky a dieťaťa

V tomto článku sa venujeme technike dojčenia, popisujeme správne držanie prsníka a na aké najčastejšie chyby si dať pozor. Predstavujeme tiež niekoľko správnych polôh pri dojčení vrátane názorných fotografií, aby pre vás bolo dojčenie čo možno najpohodlnejšie a najpríjemnejšie.

Pre správne a bezproblémové dojčenie je dobré mať na pamäti 4 hlavné zásady, a to:

 • správne držanie prsníka
 • správna vzájomná poloha matky a dieťaťa
 • správna technika prisatia
 • správna technika sania

V tomto článku vám predstavíme prvé dve zásady, popíšeme správne držanie prsníka a správnu vzájomnú polohu matky a dieťaťa. O ďalších zásadách si prečítajte tu.

Správne držanie prsníka

(obr. 1)

 • prstami sa nesmiete dotýkať dvorca
 • prsník podopierajte zospodu všetkými prstami okrem palca
 • palec majte položený vysoko nad dvorcom
 • tlak palca na prsné tkanivo umožní vzpriamenie bradavky
 • prsník treba dieťaťu ponúknuť tak, aby uchopilo nielen bradavku, ale pokiaľ možno čo najväčšiu časť dvorca
Správna technika prisatia

Nesprávne držanie prsníka

(obr. 2, 3)

 • prsty matky sa dotýkajú dvorca na miestach, kde by mali byť ďasná dieťaťa
 • všetky prsty okrem palca by mali byť pod prsníkom
Nesprávne držanie prsníka

Správna vzájomná poloha matky a dieťaťa

Hlavné zásady:
 • zvoliť si pohodlnú pozíciu pre matku aj dieťa
 • dieťa leží na boku, tvár, hrudník, bruško aj kolená smerujú k matke
 • ucho, plece a bedrá dieťaťa sú v jednej línii
 • osi prechádzajúce uchom, plecom a bedrovým kĺbom matky i dieťaťa majú byť rovnobežné
 • matka priťahuje rukou telo dieťaťa k sebe za plecia a chrbát, nie však za hlavičku
 • matka sa nemá zbytočne dotýkať hlavičky ani tváre dieťaťa, aby nedošlo k mäteniu sacieho reflexu
 • ak sa dotýka hlavy, prsty nepresahujú spojnicu ušnej línie (obr. 4)
 • medzi matkou a dieťaťom nesmie byť žiadna prekážka (spodná ruka dieťaťa, uzol na perinke...) (obr. 5)
 • matka nesmie odťahovať prsník od nosa (obr. 5)
 • dieťa prikladáme k prsníku, nie prsník k dieťaťu
 • brada, tvár aj nos dieťaťa sa dotýkajú prsníka (obr. 5)
 • brada dieťaťa je v prsníku hlboko zaborená
 • dieťa nesmie kričať
 • dojčenie nesmie matku bolieť
Správna vzájomná poloha matky a dieťaťa

Zlá vzájomná poloha

Nesprávna vzájomná poloha je zobrazená na obr. 5

NeSprávna vzájomná poloha matky a dieťaťa
Poloha poležiačky dojčenie

Polohy pri dojčení

Poloha poležiačky

(obr. 6)

 • matka aj dieťa ležia na boku
 • matka má poduškou podloženú len hlavu tak, aby sa vyrovnala poloha hlavy s výškou ramena
 • chrbát má zľahka prehnutý dozadu
 • dieťa leží v ohybe paže
 • matka sa nesmie opierať o lakeť, ani hornú končatinu nesmie mať zdvihnutú nad úroveň ramena
Poloha v sede dojčenie

Poloha v sede

(obr. 7)

 • hlava dieťaťa leží v ohybe paže matky
 • predlaktie matky podopiera dieťaťu chrbát
 • prsty matky spočívajú na zadočku alebo stehienku vyššie umiestnenej dolnej končatiny dieťaťa
 • druhou rukou matka pridŕža prsníkspodnú ruku má dieťa okolo pásu matky
 • chodidlá matky podopiera stolička
 • vankúš jej zboku podopiera lakeť

Futbalové, bočné držanie

(obr. 8, 9)

 • je vhodné pre ženy s veľkými prsiami alebo plochými bradavkami či po cisárskom reze
 • dieťa leží na predlaktí matky, ktorá rukou podopiera pliecka dieťaťa
 • prsty podopierajú hlavičku dieťaťa
 • nôžky dieťaťa sú pozdĺž matkinho boku
 • chodidlá dieťaťa sa nesmú o nič opierať
 • predlaktie matky je podopreté vankúšom
Futbalové, bočné držanie
Poloha tanečníka

Poloha tanečníka

(obr. 10)

 • poloha vhodná pre nedonosené deti alebo pre deti, ktoré sa ťažko prisávajú
 • dieťa leží na matkinom predlaktí
 • ruka podopiera prsník tej istej strany
Dojčenie polosediačky

Dojčenie polosediačky s podloženými nohami

(obr. 11)

 • vhodné najmä pre matky po cisárskom reze
 • dieťa leží v ohybe paže alebo na predlaktí matky
 • vankúš na bruchu matky bráni tlaku dieťaťa na jazvu
 • vankúš pod kolenami podopiera dolné končatiny matky
Dojčenie poležiačky na chrbte

Dojčenie poležiačky na chrbte

(obr. 12)

 • vhodné pre ženy po cisárskom reze a pre deti, ktoré sa ťažko prisávajú
 • matka môže dieťa k prsníku presúvať bez väčšieho úsilia a tlaku na jazvu
Vzpriamená, vertikálna poloha

Vzpriamená, vertikálna poloha

(obr. 13)

 • vhodná pre deti nedonosené a deti s malou bradou
 • matka jednou rukou drží dieťa, druhou prsník
 • dieťa sedí obkročmo na ľavej dolnej končatine matky
 • jej pravá ruka podopiera hlavu a krk spolu s telom dieťaťa
 • ľavá ruka matky podopiera prsník tej istej strany
 • pri dojčení z pravého prsníka ho podopiera pravá ruka, ľavá podopiera dieťa
Znaky nesprávneho priloženia

Dojčenie dvojčiat

(obr. 14)

 • dojčiť obe deti súčasne
 • možno voliť rôzne polohy: bočné futbalové držanie, dojčenie poležiačky, poloha do kríža, paralelná poloha – každé dieťa môže mať svoj prsník
Dojčenie trojčiat

Dojčenie trojčiat

(obr. 15)

 • dve deti sa dojčia v bočnej futbalovej polohe
 • tretie dieťa leží v lone matky a potom sa dojčí samostatne
Laktacna liga

 

 
 


Článok bol vytvorený z brožúry Laktačnej ligy s ich láskavým súhlasom.

Mohlo by vás zaujímať